MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

 Madde 1 – Taraflar:

a- Satıcı:

 

Unvan                         : YING YOUNG MODA TASARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.

 

Adres                          : Gayrettepe Mh. Prof. Dr. Bülent Tarcan Cd. Engin Pak İş Merkezi No:5 Beşiktaş/İstanbul

 

Telefon                        : 0212 274 07 68

 

E-posta                        : yy@yingyoung.com

 

Mersis Numarası        : 0979113547600001

 

 

b- Alıcı:

 

Adı–Soyad / Unvanı   :

Adres                          :

Telefon                        :

E-posta                        :

 

 

Madde 2- Konu :

İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcı’nın,  Satıcı’ya ait yingyoung.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Alıcı’nın Tüketici dışında tacir/çiftçi/esnaf gibi farklı bir hukuki statüde olması durumunda, Alıcı, işbu sözleşme kapsamında Tüketiciler için Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve/veya Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında, özel olarak tanınan hakların kendisine tanınmayacağını kabul eder. Alıcı, işbu durumda Sözleşme’de yer alan cayma/iade hakkının bulunmadığını, Sözleşmede yer alan tüketici mevzuatına ilişkin, tüketici mevzuatından doğan sürelerin Alıcı’nın hukuki sıfatına göre Türk Borçlar Kanunu ve/veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hesap edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Satıcının unvanı, adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil toplam satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına  uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini kabul ve beyan eder.

yingyoung.com internet sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu, Kişisel Veriler ile ilgili bilgilendirme formu ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri:

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda  belirtildiği gibidir.

Alıcıya ait bilgilerin Alıcı tarafından doğru iletilmediği veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararlardan Alıcı sorumludur.

Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde, siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak, iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alınan Ürün /Ürünler :
Ürün Adı         :  ……………………..

Ürün Kodu      :  ……………………..

Ürün Adedi     :  ………………………

Ürün Bedeli / Ödeme Şekli:

Toplam Ürün Satış Bedeli : ……….…. –TL (KDV DAHİL)
Ödeme Şekli : [ ….. ] Kredi Kartı /   [ …… ] Banka Havalesi (veya EFT)
Kargo Ücreti : ………. -TL

Kargo Dahil Toplam Satış Bedeli: …………..  (KDV DAHİL)

Teslimat Bilgileri:

Teslim Edilecek Kişi              : …………………
Telefon Numarası                   : ………………….
Teslim Edilecek Adres           : …………………..

Fatura Bilgileri:

Fatura Edilecek Kişi / Kurum :  ………………………..
Fatura Adresi                                      :  ………………………..
Vergi Dairesi                                      :  ………………………..
Vergi Sicil Numarası                          :  ………………………..

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler :

Sözleşme tarihi, Alıcı tarafından yingyoung.com internet sitesi üzerinden siparişin verildiği tarihtir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri :

5.1. Satıcı, Alıcı’nın tüketici sıfatını haiz olduğu durumlarda, Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca, Alıcı’nın tacir, çiftçi vs. farklı bir hukuki sıfatı haiz olması halinde Satıcı, Türk Ticaret Kanunu ve/veya Türk Borçlar Kanunu vs. ilgili mevzuat hükümlerini ve sözleşmede kendisine ilgili mevzuat çerçevesinde yüklenen edimleri,  eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18(onsekiz) yaşından küçük kişiler yingyoung.com’dan alışveriş yapamaz. Satıcı, Alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı Satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.3. Sistem hatalarından veya maddi hatalar sebebiyle meydana gelen ilan ve fiyat yanlışlıklarından, yingyoung.com sorumlu tutulamaz. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, maddi hatalardan veya yasa dışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek ilan ve fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem ve maddi hatalara dayalı olarak Alıcı, Satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.4.  yingyoung.com internet sitesinden verilen siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından veya banka havalesinden sipariş verilen ürüne ilişkin tahsilatın yapıldığı andır.

5.5. Satıcı’ya ait internet sitesinin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

6.6. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri:

6.1. Alıcı, işbu Sözleşme ile kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve Sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Alıcı, yingyoung.com internet sitesinden Satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4.  Alıcı, ürün sipariş, ödeme ve ürün iade koşullarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade ile birlikte, fatura aslını ve irsaliyesini ve cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10(on) gün içinde ürünü iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.6. Alıcı, ürünlerin niteliği gereği ambalaj, paket ve/veya şişelerinin açılması durumunda iadeleri sağlık ve hijyen açısından uygun olmayacağından, bu durumda iade hakkının kullanılamayacağını kabul eder.

6.7. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcıya’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.7. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.8. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

6.9. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

6.10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet olağan kullanım haricinde kullanılmamalıdır. 9. Maddede yer alan cayma hakkının istisna halleri saklı olup, bu hallerde Alıcı’nın cayma hakkından söz edilemez. Fatura iade edilmelidir.

Madde 7- Sipariş ve Ödeme Koşulları:

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil toplam Türk Lirası tutarı Alıcı tarafından sistem üzerinden onaylandıktan sonra, kredi kartı ödeme onayı alınır ve siparişe ilişkin ödeme tahsil olunur.

Siparişler, sevk edilmeden önce Alıcı’ya sipariş teslimat bilgisi e-postası gönderilir.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu veya kredi kartı veya banka havalesi/EFT ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Alıcıya işbu Sözleşmede belirttiği telefon veya e-posta yollarından biri ile bildirilir. Gerekirse Alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, ürün bedeline ilişkin tahsilatın yapıldığı andır.

Siparişin alınması akabinde, Sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda, Alıcı hemen açık bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda, Alıcıya aynı nitelikte ve fiyatta başka bir ürün gönderilebilir veya ürünün stoklara girmesi beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde, Alıcı bu durumdan en geç 3 (üç) gün içinde haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge kendisine en geç 14(ondört) gün içinde iade edilerek Sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda Alıcının, Satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Havale ve EFT ile ödeme yapılmışsa ödemenin hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale veya EFT yaparken, “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının mutlaka açıklama kısmında yazılması gereklidir.

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10(on) gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.

 Madde 8 – Teslimat :

Alıcının bildirdiği fatura bilgilerine göre keşide edilen fatura, Ürün ile birlikte Alıcıya teslim edilir. Alıcının bildirdiği fatura bilgilerinde hata olması halinde Satıcı sorumlu değildir.

Sipariş Onay e-postasının Alıcı’ya gönderilmesiyle birlikte, ürünler Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir ve teslimat söz konusu kargo şirketi tarafından gerçekleştirilir.

Ürünler Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketi tarafından Alıcının, siparişi sırasında bildirmiş olduğu adresine teslim edilecektir. Farklı bir adrese teslimat yapılmaz.

Teslimat süresi, Sipariş Onay e-postasının gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren en fazla 30(otuz) gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

Ürünler, kargo şirketlerinin bildirilen adrese teslimat yapmadığı bölgelerde telefon ihbarlı olarak Alıcıya kargo şirketinin bölge ofisinde teslim edilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde veya teslimat bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde veya terör, sosyal olaylar ve/veya doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde uzama olabilir. Bu sebepler ile gerçekleşen teslimat gecikmelerinden dolayı Alıcı, Satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.

Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden Satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine hello @yingyoung.com e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir. Aksi takdirde, sorumluluk Alıcı üzerindedir.

Teslim sırasında ürünlerin paketlerinin zarar görmüş olduğu görülür ise, paketler teslim alınmayarak, Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak içindeki ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini Alıcı’nın isteme hakkı vardır.

Alıcı, hasar dışında, ürün adedinin de, siparişine uygun olup olmadığını teslimat sırasında kontrol etmekle yükümlüdür. Ürün adedinde bir eksiklik mevcut ise, Alıcı, teslimat tutanağına (irsaliyeye) bu hususu mutlaka kayıt ettirmelidir. Teslimat sırasında eksiklik için tutanak tutulmadığı takdirde, teslimat sonrasında, kabul edilen ürün adedinde eksiklik olduğu yönündeki iddialar kabul olunmaz.

Zarar görmüş ürünler veya eksik teslimat sebebiyle, tutanak tutulması durumunda, Alıcı derhal Satıcı ile temasa geçmeli, tutulan tutanağı ve talebini Satıcı’ya bildirmelidir.

Madde 9 – Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü:

Alıcı ürünleri teslim aldıktan sonra 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı, Satıcının 1.maddede yer alan iletişim kanallarına yöneltilecek bir beyan ile cayma bildiriminin ve ilgili belgelerin gönderilmesi suretiyle kullanılabilir. Cayma hakkının kullanılması halinde ürün, cayma hakkının kullanım tarihinden itibaren en geç 10(on) gün içinde Satıcıya iade gönderilecektir.

Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca, iade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcının  ürün ile birlikte teslim edilen Satıcıya ait 2(iki) adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte Satıcıya göndermesi, diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir.

Cayma hakkı süresi, Alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli kargo bedelini ödeyen tarafça karşılanır.

Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde, Satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte (ürünlerin paket/ambalaj/kapaklarının açılmamış olması gerekmektedir) kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14(ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa Alıcı’yı borç altına sokan her türlü belgeyi Alıcı’ya hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması Alıcı’nın kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Satıcıya ulaşan iade ürün işbu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de ürün bedelinin ödendiği Alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi, ilgili bankanın tasarrufundadır.

Aşağıda sayılan hususlar cayma hakkının istisnalarını oluşturur:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

Madde 10 – Son Kullanım Tarihi:

Ürünlerin son kullanım tarihi, her bir ürün üzerinde yazmaktadır.

Madde 11 – Gizlilik  :

Alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari / yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir.

Satıcı tarafından Alıcı kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Alıcı, Satıcı’nın kendisine dönem dönem SMS ile veya e-posta yolu ile ürünleri ve/veya kampanyaları ile ilgili bilgilendirme yapmasını kabul eder, bu bildirimlerin yapılmasına muvafakat ettiğini beyan eder.

Alıcı, kişisel verilerinin işbu sözleşmenin uygulanması amacıyla saklanmasına, kullanılmasına, teslimat amacı çerçevesinde kargo firmaları ile ödemeler hususunda ilgili bankalar ile paylaşılmasına muvafakat eder.

Alıcı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine, diğer kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ve yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre silineceği, yok edileceği veya anonim hâle getirileceği konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.

Alıcı, işbu mesafeli satış ilişkisi çerçevesince paylaştığı kişisel verileri ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; bir önceki paragrafta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hakların kullanılması sonucu yapılan düzeltme, yok etme, silme, anonim hale getirme işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğu hususunda bilgilendirildiğini kabul eder.

Alıcı, talep halinde kişisel verilerinin ilgili Devlet Kurumları ile paylaşılmasına muvaffakat eder.

Madde 12 – Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları:

Alıcı, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

Madde 13 – Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların halinde, Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki, her türlü uyuşmazlık konusunda Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurma hakkına sahiptir.

 

SATICI:

ALICI:

TARİH: